Oppdatering på tilskudd / støtte for ladeanlegg i Oslo

Postat av KAROLINE OLSEN

Oppdatering på tilskudd / støtte for ladeanlegg i Oslo
Oslo kommune har nylig gjort (januar 2024) endringer på sine ordninger på tilskudd. Borettslag og sameier i Oslo kan nå motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur. Husk at støtten til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur kan med kort eller umiddelbar virkning endres fra Oslo kommune sin side. 

Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier - Stavanger kommune

Postat av KAROLINE OLSEN

Tilskudd / støtte til infrastruktur til ladeanlegg - Stavanger kommune - Elbilgrossisten
Visste du at borettslag og sameier i Stavanger kommune kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. Tilskuddet / støtte er maksimalt 150 000 av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 10 000 kroner per ladepunkt.

Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap - Trondheim kommune

Postat av KAROLINE OLSEN

Tilskudd / støtte til infrastruktur til ladeanlegg - Trondheim kommune - Elbilgrossisten
Visste du at borettslag og sameier i Bergen kommune kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. Tilskuddet / støtte er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt.

Tilskudd / støtte for ladeanlegg for borettslag og sameier i Bergen kommune

Postat av KAROLINE OLSEN

Arendalsgata 14 - Ladeanlegg- Systemlading - Borettslag - Sameie - Elbilgrossisten

Visste du at borettslag og sameier i Bergen kommune kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.Tilskuddet / støtte er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt (maksimalt 200 000).SøknadsfristDu kan søke hele året. Vi behandler innkomne søknader fortløpende.BehandlingstidForventet saksbehandlingstid er 3 uker fra innsendt søknad.GyldighetstidTilsagn på innvilget søknad er gyldig 12 md. Det vil si at søker har 12 md. på å gjennomføre tiltaket og sende sluttrapport/ferdigmelding.   Kriterier og retningslinjer Støtten...

Tilskudd / støtte for ladeanlegg i Oslo

Postat av KAROLINE OLSEN

Tilskudd / støtte for ladeanlegg i Oslo
Visste du at borettslag og sameier i Oslo kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag — Viken fylkeskommune

Postat av ELBILGROSSISTEN

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag — Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Det er løpende søknadsfrist.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.