Ladeguiden: Uttrykk og begreper

Kontakt = F.eks stikkontakt (husholdningskontakten) som er på veggen eller en ladekontakt som  sitter på bilen eller f.eks. på en ladestasjon (type 2 kontakt)

Støpsel/plugg = betegnelsen på den elektriske pluggen eller støpselet (f.eks. schuko støpsel) som settes inn i en stikkontakt/kontakt.

Hva er en elbillader?

Helt enkelt forklart så er elbil-lading å fylle opp et batteri med elektrisk energi slik at den lagres der til bilen skal kjøre. Denne energien hentes fra en strømkilde, normalt fra strømnettet. En utfordring er at elektrisk energi har mange forskjellige former. Det er forskjellig spenning og strøm, og det kan være vekselstrøm eller likestrøm. Så for å lade batteriet på elbilen må den elektriske energien omformes til riktig type, og dette skjer i laderen. Vekselstrøm er strøm som endrer retning hele tiden (endrer polaritet), og det er denne typen strøm som vi har i strømnettet. Vekselstrøm er ofte kalt alternating current (AC). Ved likestrøm flyter strømmen i samme retning hele tiden, og vi har en positiv leder og en negativ leder. Et batteri lades opp via likestrøm og den positive lederen kobles til den positive polen på batteriet, og den negative til den negative. Likestrøm er ofte kalt direct current (DC). Ettersom det er forskjellige strømtyper på strømnettet og batteriet, skaper dette noen utfordringer. Den første utfordringen er å omdanne den elektriske energien fra vekselstrøm til likestrøm, og dette kalles å likerette strømmen (gjøre strømretningen konstant). I tillegg til å likerettes må strømmen og spenningen være riktig slik at den passer til batteriet. Dette gjøres i laderen som er bygget inn i selve bilen (ombordlader) og effektiviteten av denne avgjør hvor raskt bilen kan lade med vekselstrøm. Størrelsen på laderen som er innebygd i bilen varierer. De minste er på 3,3kW og den største er på 43kW. Dagens ombordladere er vanligvis er mellom 3,3kW til 22kW.

Hva er forskjellen mellom vanlig lading og hurtiglading?

Mange refererer til ladekabelen som «laderen», men laderen sitter faktisk i bilen og det er ladekabelen som forsyner denne med strøm. Bildet oppsummerer hovedforskjellene mellom vanlig lading og hurtiglading. Les gjerne mer om hurtiglading i vår ladeguide.

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)

EVSE er en sammenfattende betegnelse for alt av produkter/utstyr som sørger for sikkerhetsmessig lading av plug-in hybrider og elbiler. Dette inkluderer ladekabler, ladestasjoner/-stolper og lignende utstyr. Utstyret består av en kombinasjon av programvare og maskinvare i ladeløsningen, og øker sikkerheten ved at den oppretter en to-veis kommunikasjon mellom utstyret og det elektriske kjøretøyet. Denne to-veis kommunikasjonen sørger for at den strømmen som føres til kjøretøyet er både under grenseverdien for utstyret, samt under grensene for hva bilen kan motta. For eksempel er en av sikkerhetsfunksjonene kalt «lock-out». Denne funksjonen gjør at utstyret ikke vil levere strøm gjennom kabelen før kontakten er fysisk tilkoblet i bilen.

Portable/bærbare EVSE-kabler

En elbil blir som oftest levert med en ladekabel der EVSE er blitt bygd inn i en boks (In Cable Control Box / ICCB), ofte referert som «kladden/klumpen» på kabelen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker og de ulike sikkerhetsnivåene, eller også kalt lademodus/charging mode. Mer om lademodus kan du lese her.

Energi (kWh)

Batterikapasiteten i bilen måles i kWh, som står for kilowatttimer (kWt brukes ofte på norsk). Et batteri på 30 kWh kan levere 30 kW i én time, eller 15 kW i to timer. Dette er altså hvor mye energi som lagres i batteriet (nesten det samme som antall liter bensin i en bensintank). Derfor brukes også kWh til å angi hvor mye energi man har fått fra en hurtigladestasjon, for eksempel at man fikk 17,3 kWh ved en oppladning. Strømregningen hjemme spesifiseres også i kWh, og prisen er gjerne litt under én krone for hver kWh. De fleste moderne elbiler i Norge har batterikapasitet på mellom 20 og 60 kWh, mens Tesla-modeller har bruttokapasitet på opptil 100 kWh.

Strøm (ampere)

Måleenheten for elektrisk strøm er ampere, som ofte blir forkortet (A). Elektrisk strøm - eller bare strøm - er det elektronene som strømmer igjennom lederen vi tenker på. En analogi kan være strøm i et vannrør, der vanndråpene strømmer gjennom. Jo flere vanndråper som strømmer igjennom, jo sterkere/mer strøm. Tilsvarende, desto flere elektroner som strømmer, desto mer strøm går det i ledningen.

Spenning (volt)

Måleenheten for elektrisk spenning er volt og blir ofte forkortet (V). Elektrisk spenning sier noe om kraften som elektronene blir skjøvet med. Også her kan vi sammenligne med vann i et rørsystem. Hvis vanntrykket er lavt, er det lite kraft i vannstrålen. I motsetning vil en høytrykksspyler sprute ut vannet med stor kraft, og derfor kan spenningen i en strømkrets minne om trykket i en vannslange.

Effekt (Watt)

Måleenheten for effekt er watt og blir forkortet med (W). Watt måles i overført strøm per tidsenhet og elektrisk effekt er hvor raskt vi bruker elektrisk energi. Effekten er summen av strøm og spenning og kan sammenlignes med mengde strøm multiplisert med spenningen. Ved å fortsette på analogien med hageslangen, kan vi si at watt er hvor mye vann som kommer ut av slangen per tidsenhet. Hvis noe bruker mye energi, kan det være enklere å bruke terminologer som kilowatt (kW) istedenfor Watt. Kilowatt betyr tusen Watt: 1kW = 1000W. Kilowatt uttrykker da effekten som er en funksjon av å gange spenning (V) med strømstyrke (A) med antall faser (ved trefase multipliseres det med kvadratroten av 3).

Batteri og ladetid

Batterier blir oppgitt i antall kWh (kilowatttime) og dette referer til bilens totale batterikapasitet. Ved å ta bilens tilgjengelig batterikapasitet (kWh) og dele på oppgitt ladeeffekt (kW) så finner du den teoretiske tiden det tar å lade opp bilen (0-100%).

Hvis en lader er tilkoblet en vanlig stikkontakt som gir en spenning på 230V og yter maks 10A, vil denne laderen gi en effekt på 2300W (2,3kW) (V * A = W). Dette betyr at laderen gir 2,3 kW per time. Eksempelvis har en Nissan LEAF (2013-modell) en batterikapasitet på 24 kWh og vil dermed fullades på 10-11 timer (24 kWh / 2,3 kW = 10,4 timer). Dette er den teoretiske utregningen og det er flere faktorer som har innvirkning på ladehastigheten, blant annet temperatur.

Vanskelig å finne riktig utstyr til din bil?

Ladekablene til elbiler og plug-in hybrider leveres hovedsakelig med mode 2 (portable) og mode 3 (fastmontert) lading og har enten type 1 eller type 2 kontakt på bilen. Er du usikker på hvilken ladekabel eller hvilket produkt som passer til din bil kan du bruke vår ladeguide, chatte med oss på høyre side, eller ta kontakt med oss på hei@elbilgrossisten.no så hjelper vi deg å finne det riktige produktet.