Ladeguiden: Lading fra stikkontakt

Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2020» viser at 27% av respondentene fortsatt lader sine elektriske kjøretøy via en ordinær husholdningskontakt (schuko) når de lader hjemme. Det er ulike årsaker til hvorfor mange bruker denne kontakten til daglig lading av sine elektriske kjøretøy. Alt i fra uvitenhet til råd fra bilforhandler. Dessuten er det mange som sier på ulike fora at det er ingen fare knyttet til bruk av stikkontakten. Vi ønsker å påpeke at det faktisk er flere risikofaktorer relatert til å lade bilen via stikkontakten som ble installert i garasjen eller huset for mange år tilbake.

Overbelastning av elektriske anlegg

Eldre elektriske anlegg er vanligvis ikke dimensjonert og bygget for å håndtere det nye utstyret som monteres og kobles til i dag. Ladeutstyr til elektriske kjøretøy representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg. Lading av elbil og plug-in hybrid trekker en kontinuerlig høy strøm og det vil medføre at eventuelle svakheter i den elektriske installasjonen kan bli oppvarmet, da spesielt koblinger. Dette er koblinger som strømmen må passere på veien fra sikringsskapet til stikkontakten, for eksempel i koblingsbokser, lysbrytere og andre stikkontakter. Når disse koblingene blir varme svekkes de ytterligere og som over tid gir en farlig overoppheting og fare for brann. Ved å installere et dedikert ladepunkt til kjøretøyet vil denne risikoen fjernes fordi det legges opp en dedikert kurs for ladepunktet med eget vern. Strømkabelen går direkte fra sikringsskapet m/ vern til ladepunktet og installasjonen dimensjoneres for å tåle belastningen.

Ingen eller redusert jordfeilbeskyttelse

Elektriske kjøretøy som lader kan lage støy på strømnettet som kan påvirke jordfeilvern. I verste fall kan ladingen medføre at jordfeilvernet ikke fungerer, både for den strømkursen kjøretøyet lader på, samt andre strømkurser i det elektriske anlegget. Selv om dette ikke skjer ofte, kan konsekvensene være fatale hvis dette skulle skje. Mer om hvordan dette skjer finner du her.Ved å installere en ladestasjon eller et dedikert ladepunkt i henhold til forskriftene, vil dette inkludere riktig type jordfeilbeskyttelse for ladepunktet, og andre jordfeilvern vil kobles slik at de ikke påvirkes av den ladende kjøretøyet.

Overbelastning av stikkontakten / husholdningskontakten

En husholdningskontakt er utviklet og dimensjonert for enkel tilkobling av små laster som lamper, kjøkkenutstyr, elektriske verktøy og lignende. Dette er strømlaster som normalt trekker opp mot en 6-10 ampere. Den tåler høyere laster som kraftig håndverktøy i korte perioder. Daglig lading av elektriske kjøretøy representerer en kontinuerlig belastning over lang tid (avhengig av batteristørrelse) som er i grenseland av hva en husholdningskontakt tåler. Hvis strømstryken over tid er så stor at det blir varmeutvikling, kan denne varmeutviklingen igjen svekke stikkontaktens fjærer slik at kontakten svekkes og gir dårligere kontakt mellom ledere. Dette i kombinasjon med høy strømstyrke gir ytterligere varmegang med fare for brann i stikkontakten som ytterste konsekvens. Under har vi illustrert de ulike belastningene en vanlig stikkontakt normalt vil bli utsatt for.

Feil avslutning av ladingen

Ved lading via en husholdningskontakt er det ingen sikkerhetsmekanismer som sikrer at ladingen avsluttes riktig. Hvis støpselet dras ut av husholdningskontakten under lading vil det kunne oppstå lysbue som skader kontakten og ved gjentatte ganger vil faren for varmegang øke vesentlig. En ladestasjon vil sørge for at ladestrømmen brytes på en sikker måte. Dette skjer ved at ladekabelen låses fast til bil og ladestasjon og ladingen må avsluttes før ladekabelen slippes løs. Hvis låsemekanismen ikke fungerer, vil ladestasjonen merke at ladekabelen trekkes ut og bryte strømmen kontrollert før en lysbue oppstår i kontaktene.Selv om det oftest går fint å lade via stikkontakten, er det ønskelig holde risikoen så lav som mulig ved lading. Hvis du likevel må bruke en gammel strømkurs med en stikkontakt, kan du likevel selv redusere risikoen ved å påse at stikkontakten er i god stand, samt å sjekke jevnlig for varmegang i støpsel og i kontakten.

Spesialstøpsler og kontakter

Eksempelvis så har komfyren på kjøkkenet ditt en komfyrstøpsel og kontakt fordi den bruker mye strøm under bruk, men den bruker man sjelden lenger enn én time av gangen og effekten er ikke like høy over tid. Elektriske kjøretøy lades i flere timer av gangen, og med en høyere effekt enn komfyren. Dermed blir lading med ny og dedikert ladepunkt/ladestasjon tryggere, raskere og gjør at du kan lade bilen hele natten uten bekymringer. 

Veiledning av ladeutstyr for elektriske kjøretøy

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), Elbilforeningen og NELFO utviklet en veiledning til installasjon av ladeutstyr for elektriske kjøretøy. Deres veiledning (versjon 4 - juli 2017) anbefaler en maksimal kontinuerlig ladestrøm på 8-10A fra husholdningskontakten. På bakgrunn av dette blir alle nye strømkurser med husholdningskontakten som er dedikert til lading av elektriske kjøretøy maksimalt sikret med 10A.

Bruk av eksisterende kontakter

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk". Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Derfor må installeres en jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder ikke for CEE/industrikontakt kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid. Ta kontakt med en elvirksomhet for å sjekke tilstanden på anlegget og få råd om eventuelle tiltak.

Alternativ til stikkontakten

Et alternativ til den vanlige stikkontakten er en blå eller rød CEE industrikontakt (rundstift). Disse er utviklet for å håndtere kontinuerlig høyere strømstyrker over tid og vil være mer egnet for bruk av lading av elektriske kjøretøy.

Industrikontakter er langt mer robuste og er utviklet for å håndtere høyere strømmengder over tid. De finnes i både 1-fas (3-pins) og 3-fas (4- og 5-pins) og finnes på mange industriområder som f.eks. bensinstasjoner. Spesielt de blå CEE variantene har blitt særlig vanlig på campingvognparkeringer og marinaer i hele Europa. Fargen på støpselet refererer til den regionale elektriske kraftfordeling med: gult (110/120V), blå (230/240V) og rød (400V). Dagens elbiler takler vekselstrøm (AC) 16A og 32A, både 230V og 400V. Dermed er det mange som installerer disse kontaktene ettersom de er tryggere å anvende til elbillading.

Det er hovedsakelig de blå og rød industrikontakene du finner tilgjengelig. Den blå industrikontakten finnes i to ulike versjoner:
1) 3-pins, 1-fas 230V (16A/3,7kW) og (32A/7,4kW)
2) 4-pins, 3-fas 230V (16A/6,3kW) og (32A/12,7kW)

De rød industrikontaktene finnes hovedsakelig også i to varianter:
1) Liten 5-pins, 3-fas 400V - inntil 11kW (16A)
2) Stor 5-pins, 3-fas 400V - inntil 22kW (32A)

Merk at det er forskjell på størrelsene på industrikontakter og -støpsler/plugg på 16A og 32A. Eksempelvis vil en 16A støpsel ikke passe inn i en 32A kontakt, og vice versa.