LADING AV ELBIL OG PLUG-IN HYBRID I BORETTSLAG OG SAMEIER

Vår erfaring viser at ingen borettslag eller sameie er like, og det er en rekke utfordringer og hensyn som må vurderes ved prosjektering av et felles ladeanlegg. Trenger ditt borettslag eller sameie et ladeanlegg?

Vi vil hjelpe dere med:

Kartlegging av behov

Ved å kartlegge antall ladepunkter, plassering, mulige fremtidige behov og administrasjon av ladeplassene kan vi enklere hjelpe dere å finne den løsningen som passer deres borettslag/sameie.

Infrastruktur

Det er svært ofte at det er begrenset med strøm når det skal tilrettelegges for lading på felles parkeringsplasser i borettslag og sameier. Løsningen er ofte å legge opp en solid og fremtidsrettet infrastruktur som tar høyde for at alle parkeringsplassene enkelt kan få mulighet for lading.

Optimal utnyttelse av kapasiteten

Et viktig faktor i borettslag og sameier er at alle har lik tilgang på strøm til lading. Vi hjelper dere å fordele den tilgjengelig kapasiteten for optimal utnyttelse av den disponible effekten. Dette kalles for last- og fasebalansering og er enten statisk eller dynamisk.

Statisk lastbalansering har en satt fast strømstyrke på den totale effekten som kan brukes. Ladeanlegget fordeler deretter den oppgitte strømstyrken mellom bilene som lader på strømkursen.

Ved dynamisk lastbalansering så måles det totale strømforbruket til hovedsikringen/bygget og ladeløsningen/ladeboksen(e) justerer automatisk effekten til bilene etter det totale forbruket til hovedsikringen/bygget. Det gjør at du kan hente ut mer strøm til lading når det er mindre forbruk i bygget og vice versa uten at hovedsikringen overbelastes. Enkelt, effektivt og smart!

Administrasjon

Administrasjonssystem til ladeanlegget skal gi kontroll til borettslaget/sameie på brukere, strømforbruk, rapporter,  status på ladestasjonene, adgangskontroll og betalingsløsninger. Det skal være fleksibelt, enkelt og intuitivt. Dere kan også sette bort all driften til oss hvis det er ønskelig.

Stabilitet og support

Stabilt og driftsikker ladeanlegg med høy oppetid er svært kritisk når mange er avhengig av å lade bilen sin. Likeledes er oppfølging og støtte hvis noe mot formodning skulle skje. Tekniske utfordringer blir normalt sett fikset innen én virkedag.

Brukervennlighet

Løsningen må være enkel å bruke for alle uansett alder, kunnskapsnivå og kjøretøy. Med god informasjon og skilting reduserer man brukerfeil, frustrasjon og hyppige henvendelser til anleggseier.

VÅRE LADELØSNINGER

 Ladestasjon og ladekabler

Vi tilbyr ladestasjoner og kabler fra flere ulike leverandører som gjør at vi kan tilby en løsning som passer akkurat ditt borettslag/sameie. Samtlige av våre leverdører tilfredsstiller det norske regelverket og klimaet slik at produktet skal vare i mange år.

Lastbalansering

Vi leverer smarte og skalerbare ladeløsninger med lastbalansering for lading av kjøretøy til store og små borettslag og sameier. Løsningene fordeler den totale effekten mellom alle ladeboksene slik at alle har muligheten for å lade bilen med maksimal tilgjengelig effekt (inntil 32A) når andre er ferdig ladet eller ikke er tilkoblet. 

Brukervennlig administrasjon

Administrasjonssystemet er svært enkel og intuitiv å bruke, samt at den har alle funksjoner en anleggseier behøver. Systemet er kostnadsfritt så lenge dere administrerer dette selv.

NETTPORTALEN - ADMINISTRASJON AV LADEANLEGGET

Adgangskontroll

Nettportalen gir anleggseierne administrere hvem som har tilgang til ladeanlegget. Adgangskontrollen styres med RFID eller app som gjør det enkelt og brukervennlig for alle. Alternativt kan man ha ladestasjonene åpen for enda enklere lading så lenge det er passende.

Strømforbruk og rapporter

Systemet gir mulighet for å generere rapporter på strømforbruk og ladetid per ladestasjon, bruker, time, dag, uke, måned eller år. Denne fleksibiliteten gir muligheten til hvordan å prise ladingen, enten ut fra periode (tilgang), strømforbruk (kWt) eller ladetid. Alternativt kan en 3.parts løsning kobles til for å administrere betalingen av strømmen automatisk mot en kostnad.

Instrumentpanel

Nettportalen gir full oversikt og kontroll over forbruk, adgangskontroll, sanntidsstatus av anlegget og ladestasjonene. Det gjør det enklere å oppdage feil og fikse disse slik at ladeanlegget holder høy oppetid og forutsigbarhet vedrørende lading.

VÅRE PROSJEKTER - REFERANSER

TA KONTAKT MED OSS FOR GRATIS BEFARING AV DITT BORETTSLAG!

Fyll ut skjemaet nedenfor eller send oss en e-post.