Easee Lite samsvarer med IEC 62955

Easee skrev i dag under på en oppdatert samsvarserklæring for ladeboksen Charge Lite. I den nye versjonen deklareres det at DC-deteksjonen (RDC-DD) er i samsvar med IEC 62955:2018. 

Dette gjør hverdagen enklere og billigere for elektrikere, som dermed slipper å bruke ekstra tid på å skrive avvik fra NEK 400, eller montere fordyrende Type B-vern i Charge Lite-installasjoner. 

Sammen med ny samsvarserklæring er det også utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for RDC-DD-maskinvaren i Charge Lite. Denne er laget i samarbeid med Rejlers Elsikkerhet.

Oppdaterte samsvarserklæringen finner du her --> LAST NED

Funksjonsbeskrivelsen av RCD-DD finner du her --> LAST NED

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras