Ingen tiltak kreves for Easee Home og Charge

Elsäkerhetsverket har nylig utstedt en viktig beslutning angående ladestasjonene Easee Home og Easee Charge. Hele pressemeldingen kan du lese her.

Sammendrag av beslutningen:

  • Elsäkerhetsverket har bestemt at ingen umiddelbare tiltak er nødvendige for de ladestasjonene som allerede er installert. Elsäkerhetsverket har vurdert at risikoen for alvorlige feil er så lav at det ikke anses nødvendig å iverksette noen tiltak på enheter som allerede er installert.

Hva betyr dette for deg?

Elsäkerhetsverket vurderer at de mulige feilene som kan oppstå med de berørte ladestasjonene for øyeblikket ikke utgjør en alvorlig risiko for skade på person eller eiendom, men ønsker å understreke viktigheten av å rapportere eventuelle feil og uregelmessigheter til Easee.

Hva betyr dette for installatører og forhandlere?

For installatører som har solgt og installert Easee Home og Easee Charge ladestasjoner betyr Elsäkerhetsverket beslutning at ingen umiddelbare tiltak er nødvendige for de ladestasjonene som allerede er installert. Siden salgsforbudet har Easee lansert Easee Charge Lite som erstatter Easee Home. Snart lanseres Easee Charge Core som erstatter Easee Charge.

Salgsforbud fortsetter å gjelde

Det er også verdt å merke seg at et salgsforbud for disse modellene fortsatt er i kraft siden 14. mars 2023 i Sverige, grunnet mangler i dokumentasjon og teknisk konstruksjon som ikke møtte de regulatorirske kravene. Dette forbudet understreker viktigheten av at produsentene oppfyller de sikkerhetsstandardene som kreves for å beskytte forbrukerne.

Fremtidige tiltak og rapportering

Easee har nå tre uker på seg til å anke denne beslutningen og ytterligere to måneder på seg til å levere en prognose for forventede feil, som deretter skal følges opp med en rapportering om det faktiske feilutfallet innen 10 månader. Denne oppfølgingen er kritisk for å sikre at produktene fortsetter å være trygge å bruke over tid.

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras