Oppdatering på tilskudd / støtte for ladeanlegg i Oslo

Oslo kommune har nylig gjort (januar 2024) endringer på sine ordninger på tilskudd. Borettslag og sameier i Oslo kan nå motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur. Husk at støtten til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur kan med kort eller umiddelbar virkning endres fra Oslo kommune sin side. 

Tilskuddet / støtten er nå maksimalt 50% av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 8 000 kroner per ladepunkt. Dette var tidligere 20% / 5 000,- per ladepunkt.

Søknadsfristen er løpende.

Kriterier for å søke

• Borettslag, sameier og garasjelag kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Oslo og et org nummer.
• Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
• Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget støtte før leverandøren bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

  Søk om tilskuddet her.

  Ta kontakt med oss på via:

  • Telefon: 23 90 55 15
  • E-post: hei@elbilgrossisten.no

     Eller fyll ut skjemaet nedenfor:

     Lämna en kommentar

     Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras