Ladeguiden: Sikkerhet ved lading

Overføring av elektrisk strøm har risikofaktorer, og da spesielt ved lading av både elbil og plug-in hybrid. Gode og trygge ladeløsninger er viktig for å holde risikoen på et minimum. Risikofaktorer er varmegang grunnet dårlig overføringskapasitet, lysbue forårsaket av feil kobling og farlige spenninger på grunn av feil i anlegget. Et moderne elektrisk anlegg har innført en rekke sikkerhetstiltak for å minimere disse risikofaktorene.

Lading av elektriske kjøretøy med store batterier skaper en spesielt hard belastning på et elektrisk anlegg, ettersom den ofte har en langvarig høy belastning som ofte ligger i den øvre grensen av det kursen er dimensjonert for. Dette gjelder ofte eldre eksisterende kurser. Derfor er det viktig å ta hensyn og følge rådene under. Er du i tvil, anbefaler vi at du tar kontakt med en elektriker slik at de kan kontrollere anlegget/kursen som skal benyttes. Et nytt ladepunkt eller en ladestasjon er den beste forsikringen for at ladingen av din bil gjennomføres trygt, komfortabelt og effektivt.

Nedenfor har vi oppsummert noen av utfordringene med lading av elbiler og plug-in hybrider, og hvordan et dedikert ladepunkt/ladestasjon ivaretar disse utfordringene.

 Utfordringer Løsning for å redusere risikofaktorene
 1. Det elektriske anlegget som benyttes til lading skal være i god stand. Lading av elektriske kjøretøy gjøres som regel med en strømstyrke som er nær det anlegget er dimensjonert for, og i lange perioder om gangen. Dette er ikke en normal belastning og eventuelle svakheter i anlegget vil kunne føre til varmegang og fare for brann.

 2. Strømuttaket som brukes for lading av elektriske kjøretøy skal tåle den ladestrømmen som benyttes. Dette gjelder spesielt for faste strømuttak som brukes regelmessig til lading. En ordinær husholdningskontakt kan ta skade hvis den over tid brukes til lading, dette gjelder spesielt hvis ladestrømmen er over 10A.

 3. Det er viktig å avslutte ladingen på riktig måte. Hvis man lader over en vanlig stikkontakt skal ladingen avsluttes ved at ladekabelen tas ut av bilen først. Dette er veldig viktig. Hvis ladingen avsluttes ved trekke ut støpselet fra strømuttaket (stikkontakten) først, kan det oppstå lysbue i kontakten og den vil skades.

 4. Strømuttaket som forsyner elektriske kjøretøy skal ha en tilførselskabel som går direkte fra sikringsskapet og ikke ha avgreninger og koblinger under veis.

 5. Strømuttaket som brukes for lading av elektriske kjøretøy skal ha riktige vern. Det er viktig at strømuttaket både har en et riktig dimensjonert overlastvern som gir allpolig brudd og at det har et jordfeilvern. Jordfeilvernet skal være av type B.

 6. Ladekabelen som forsyner bilen må ikke spenningsettes før det er klart for lading for å unngå at det settes spenning på bilen ved feil. Det er for eksempel veldig viktig at det ikke settes spenning på en bil uten at den blir tilstrekkelig jordet.

 7. Det elektriske anlegget som forsyner elektriske kjøretøy skal ikke belastes kontinuerlig med mer enn 80%. Elektriske kjøretøy kan være en tøff last for et elektrisk anlegg, siden den trekker en konstant ladestrøm over mange timer. Hvis denne strømmen er opp i mot det vernet (sikringen) og kablene er dimensjonert for vil dette gi varmeutvikling og installasjonen eldes raskere.

 1. En elektriker/fagmann vil legge frem en ny kurs frem til et ladepunkt/ladestasjonen som er dimensjonert for den belastningen elektriske kjøretøy gir. 2. For lading av elektriske kjøretøy er det utviklet egne kontakter, kalt Type 1 og Type 2. Disse er dimensjonert for den belastningen elbillading gir. Alternativt kan en CEE industrikontakt benyttes. 3. En ladestasjon sikrer at ladingen avsluttes riktig. Hvis ladekabelen trekkes ut før ladingen er avsluttes så detekterer ladestasjonen det og slår av strømmen før en lysbue oppstår. 4. Riktig utført installasjon av et ladepunkt/ladestasjon medfører direkte kabling fra sikringsskapet til ladepunktet/ladestasjonen.


 5. Riktig utført installasjon av et ladepunkt/ladestasjon sikrer at ladepunktet/ladestasjonen har riktige elektriske vern som slår ut ved feil.


 6. En ladestasjon setter ikke strøm på ladekabelen før både bil og ladestasjon har testet og funnet at alt er klart slik at det ikke settes spenning på bilen hvis det er feil.


 7. En kvalifisert elektriker med god kunnskap om anlegg for lading av elektriske kjøretøy vil legge opp en el-installasjon som ikke belastes for hardt.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet for å få siste oppdateringer, konkurranser og supertilbud.