Tilskudd / støtte til infrastruktur til ladeanlegg - Stavanger kommune - Elbilgrossisten

Visste du at borettslag og sameier i Stavanger kommune kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. Tilskuddet / støtte er maksimalt 150 000 av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 10 000 kroner per ladepunkt.

Kommunen kan i slike tilfeller gi støtte til gravekostnader for legging av private og offentlige strømkabler til elbil-lading.

Støtteordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger, ved at flere får mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

• Maksimalt støttebeløp per borettslag/sameie er inntil 150 000 kroner.
• Støtten kan maksimalt utgjøre 50 prosent av gravekostnadene.
• Støtten skal ikke utgjøre mer enn maks 10 000 kroner per ladepunkt.

  Hva kan dere søke om støtte til?

  Styret i alle borettslag og sameier i Stavanger kommune kan søke om støtte til kun gravekostnader for legging av både offentlige og borettslagets/sameiets egne strømkabler til etablering eller oppgradering av ladeanlegg for elbiler.

  Hva får dere ikke støtte til?

  Stavanger kommune sin støtte må være avgjørende for at prosjektet blir noe av. Det vil si at det ikke kan søkes om støtte til prosjekter som:

  • det allerede er bestilt utstyr til
  • er under oppføring før søknaden er sendt
  • allerede er etablert/oppgradert.

   Hvordan søker vi?

   Søknader behandles fortløpende. Dere får svar på søknaden innen 3 uker.

   Søknadskjema for støtte til ladeinfrastruktur

   Når tilsagn er mottatt og ladeprosjektet er ferdigstilt, sender dere inn Ferdigmeldingskjema, med dokumentasjon (faktura) på utgifter på gravekostnader.

   Ferdigmelding for å få utbetalt støtte til ladeinfrastruktur

   NB! Siste frist for å sende Ferdigmelding er 1. oktober 2023 og da blir støtteordningen også lagt ned.

   Lämna en kommentar

   Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras