Tilskudd / støtte til infrastruktur til ladeanlegg - Trondheim kommune - Elbilgrossisten

Visste du at borettslag og sameier i Trondheim kommune kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. Tilskuddet / støtte er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt.

Hvem kan søke om tilskudd

Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og boligsamvirker) i Trondheim kommune kan søke.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Dere må søke og få innvilget støtte før dere bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av el-anlegget, kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist er 15. november 2023.

Du får vanligvis svar på søknaden innen 14 virkedager.

Etter at du har fått innvilget søknaden (fått vedtak om tilskudd) kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

Hva prioriteres

Ordningen kan gi tilskudd til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.

• Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
• Støtten kan maksimalt være 20 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kroner 5 000 per ladepunkt det legges til rette for
• Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes
• Smarte ladesystem med tids- og effektstyring prioriteres
• Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen, vil kommunen gjøre en individuell vurdering av prosjektet ut ifra prioriteringskriteriene
• Hvis prosjektet bidrar til å legge til rette for bildeling, ved å gjøre parkeringsplasser offentlig tilgjengelig, vil det bli vurdert som positivt.
• OBS: Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

  Dette prioriteres ikke

  • Det gis ikke støtte til den enkelte beboers ladepunkt/ladeboks på den enkelte parkeringsplass
  • Det gis ikke støtte til drift
  • Det gis ikke støtte til oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen
  • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd

   

  Krav til søknaden

  • Legg ved dokumentasjon fra styret på at muligheten for etablering av infrastruktur for ladestasjoner skal utredes
  • Legg ved pristilbud fra leverandør

  Søk om tilskudd

  Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Trykk her for å søke.

  Lämna en kommentar

  Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras