IP-grad / IP-beskyttelse / IP-klassifisering / Ingress Protection

Ingress Protection (IP) er en internasjonal standard for klassifisering av et produktbeskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. IP-sertifiseringen beskriver i hvilken grad produktet er beskyttet mot faste partikler (støv) og vanninntrengning (motstandsdyktighet mot vann).

IP-klassifisering - Elbilgrossisten

IP-systemet består av 2 sifre, der det første sifferet angir graden av beskyttelse mot faste gjenstander, eksempelvis støv. Systemet klassifiserer dette på en skala fra 0-6, henholdsvis 0 = ingen beskyttelse til 6 = ingen inntengning av støv.

Siffer Beskyttelsesgrad mot faste partikler Beskyttelse av personer mot farlige deler
0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Større enn 50 mm Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate
2 Større enn 12,5 mm Finger, 12,5 mm diameter
3 Større enn 2,5 mm Verktøy, 2,5 mm diameter
4 Større enn 1 mm Tråd, 1 mm diameter
5 Støvbeskyttet Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat
6 Støvtett Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning

 

Det andre sifferet angir graden av beskyttelse mot væske og skalaen går fra beskyttelse mot vanninntrengningSystemet klassifiserer dette på en skala fra 0-8, henholdsvis 0 = ingen beskyttelse, til 8 = Varig neddykking under vann inntil 1 meter dybde.

Siffer Beskyttelse mot vanninntrengning Beskrivelse
0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Vertikale drypp Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2 Vertikale drypp ved helning opp til 15° Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen
3 Dusj/regn Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning
4 Sprut fra alle kanter Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5 Spyling fra alle kanter Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6 Kraftig spyling fra alle kanter Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
7 Kortvarig neddykking i vann Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8 Varig neddykking Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret
9 Beskyttet mot vannstråler med høyt trykk og temperatur Vann som spyles med høyt trykk og høy temperatur mot kapsling fra enhver retning skal ikke ha skadelige effekter

 

IP69K

Den tyske standarden DIN 40050-9 overgår IEC 60529 ved en betegnelse, IP69K. Utstyret skal tåle høyt trykk, høye temperaturer og sterk vannstrøm. Prøvestandarden for IP69K spesifiserer en dyse forsynt med vann med temperatur på 80°C, et trykk på 8–10 MPa (80–100 bar) og en vannstrøm på 14–16 L/min. Dysen holdes 10-15 cm fra utstyret som skal sertifiseres, og dysen holdes i 30 sekunder i hver av vinklene 0°, 30°, 60° og 90°. Utstyret står på et bord som roterer med 5 omdreininger per minutt.

Hvilken IP-klassifisering er å anse som vanntett?

For et produkt skal være vanntett, så må produktet ha en IP-klassifisering på IP67, IP68 eller IP69k. Det antas ofte at IP44 og høyere er vanntett, men disse er kun vannbestandig. Sprutsikre produkter med IP44-klassifisering er beskyttet mot regn. Merk at kraftig regn defineres derimot som vannstråler og krever IP65 i stedet.

 

Tabellen nedenfor oppsummerer enkelt IP-klassifiseringene som er mest brukt.

IP-klassifisering Objekter < 12mm Objekter < 1 mm Støvbeskyttet Støvtett
Ubeskyttet IP 20 - Elbilgrossisten IP40 - Elbilgrossisten
Dryppsikker IP21 - Elbilgrossisten
Regnavstøtende IP23 - Elbilgrossisten IP43 - Elbilgrossisten
Sprutsikker / vannbestandig IP44 - Elbilgrossisten IP54 - Elbilgrossisten
Spylesikker IP45 - Elbilgrossisten IP55 - Elbilgrossisten IP65 - Elbilgrossisten
Spylesikker høyt trykk IP66 - Elbilgrossisten
Vanntett IP67 - Elbilgrossisten
Varig neddykking IP68 - Elbilgrossisten

 

IP-kodene er definert i IEC 60529.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet for å få siste oppdateringer, konkurranser og supertilbud.