Ladeguiden: Installasjon av ladestasjon / ladepunkt

 Jordfeilbryter / jordfeilvern / DC-RCM

Forskrifter fra Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) krever at alle nye strømkurser installert etter 01.01.2015 som skal brukes til å lade en elbil eller en plug-in hybrid må ha et jordfeilvern type B (JFB type B) eller tilsvarende (RCD-DD), samt et overspenningsvern (NEK 400:2022-722-normen). Kravene skal oppfylles enten du installerer en ladestasjon, eller en dedikert stikkontakt på egen kurs til å lade din elbil eller plug-in hybrid (PHEV). Jordfeilbryteren kan integreres i en ladestasjon, i sikringsskapet eller et fordelingsskap / kapsling på den dedikerte strømkursen.

SIEMENS Jordfeilbryter type B - RCCB - 30mA - Elbilgrossisten

Normal sett er det jordfeilvern type A som er installert i boliger. Et A-vern kan settes ut av funksjon hvis likestrømsjordfeil, eller DC-komponenter, lekker tilbake på kursen. Dette kan oppstå etter likeretteren i bilens ombordlader (OBC). Konsekvensen er at spolen i jordfeilvernet (type A) oppmagnetiseres, og at utløserstrømmen øker. Det gjør det vanskelig å vite hvor stor jordfeil som skal til før jordfeilbryteren slår ut. I praksis betyr det at jordfeilvernet kan slutte å fungere, og at du risikerer å ikke oppdage en jordfeil som oppstår, enten i selve bilen eller et annet sted på kursen. Slike feil kan oppstå uansett om du lader i stikkontakten eller med en dedikert ladestasjon. Type B-vern eller en RCD-DD oppdager slike jordfeil, og vil løse ut dersom det oppstår en DC-lekkasje tilbake på kursen.

 

Installasjon av ladestasjon / ladeboks / ladepunkt

For å oppfylle kravene til sikkerhet og forskrifter er det hovedsakelig fire korrekte måter å installere et nytt ladepunkt / ladestasjon. Strømkursen skal hovedsakelig være en dedikert kurs, dvs at det ikke skal være noe annet tilkoblet på kursen, f.eks. lys og lignende. Ny oppdatering i NEK 400:2022-722.305.301 gjør det nå mulig for å montere ett nytt tilkoblingspunkt på en eksisterende forbrukerkurs for lading av elektrisk kjøretøy i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport eller utebod. Imidlertid kun under den forutsetning at ulemper med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier og at forbrukerkursen ikke forsyner andre tilkoblingspunkter, samt kun forsyner utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet (ladepunktet) som skal monteres.

Det betyr at man kan koble til ladepunktet på samme kurs som lys og stikkontakter som er montert i umiddelbar nærhet i f.eks. i garasjen. Dette vil gjøre det betraktelig enklere for å få installert en ladestasjon / hjemmelader  i frittstående garasjer ettersom unntaket reduserer installasjonskostnadene betydelig.

Imidlertid er det veldig viktig å huske på jordfeilbeskyttelsen. Kravene i delnorm 722 i NEK 400 krever at det skal være overspenningsvern i sikringskapet, samt et jordfeilvern type B eller tilsvarende (RCD-DD) for ladepunktet. Samtidig skal andre jordfeilvern på kursen organiseres slikt de ikke utsettes for DC feilstrømmer som kan sette de ut av drift. Husk at all installasjon av materiell skal gjøres av en autorisert installasjonsvirksomhet.

Ladeguiden - Elektriker 

 

1) Jordfeilbryter type B i sikringsskap

Med en jordfeilbryter Type B i sikringsskapet står du fritt til å installere:

  1. En ladestasjon (uten B-vern)
  2. Vanlig stikkontakt (schuko) - maks 10A sikring for vanlig stikkontakt - Dette er ikke lenger lov iht. NEK 400:2022
  3. Industrikontakt (CEE/ EN 309) - ingen strømbegrensning for industrikontakt - Dette er ikke lenger lov iht. NEK 400:2022

Løsningen gjør at du kan koble til all typer ladeenheter ettersom JFB type B ivaretar jordfeilbeskyttelsen. Det kan installeres ladestasjoner med innebygget B-vern, men det er ikke nødvendig ettersom du har det i sikringsskapet. Automatsikring kobles i serie før B-vernet og du står fritt til bruke TFXP, PFSP eller PFXP kabel.

 

Ladeguiden - Installasjon av ladepunkt / ladestasjon - Jordfeilbryter type B i sikringsskap

 

2) Jordfeilbryter Type B i ladestasjon

Installasjon av en ladestasjon med innebygget jordfeilbryter type B gjør at du kun trenger en automatsikring i sikringsskapet og det må samtidig benyttes dobbeltisolert kabel. Normalt så brukes TFXP eller PFXP kabel. Samtidig skal det ikke være en jordfeilbryter Type A foranliggende (i sikringsskapet) på kursen. Det betyr at hvis en kjøper en ladestasjon med innebygget B-vern, så må A-vernet i sikringsskapet fjernes fra strømkursen. Et A-vern foranliggende et B-vern er ikke godkjent ettersom DC-jordfeil kan blende et A-vern og midlertidig sette funksjonaliteten til A-vernet ut av drift.

 

Ladeguiden - Installasjon av ladepunkt / ladestasjon - Jordfeilbryter type B i ladestasjon

 

3) Jordfeilbryter Type A i sikringsskap og ladestasjon med RCD-DD 6mA modul

Nyere oppgraderte sikringsskap har allerede en kombiautomat (automatsikring og jordfeilbryter type A kombinert) i skapet/strømkursen og ved å benytte seg av en ladestasjon/ladeenhet med innebygget RCD-DD modul gjør at du oppfyller sikkerhetskravene og forskriftene. En RCD-DD modul / DC-filter slår ut på <6mA likestrømsfeil som i kombinasjon med et A-vern blir tilsvarende et B-vern på strømkursen. Her kan det brukes både TFXP, PFSP og PFXP kabel for kobling fra sikringsskapet til ladestasjonen.

 

Ladeguiden - Installasjon av ladestasjon - DC-RCM - Jordfeilbryter type A - Kombiautomat - Elbilgrossisten

 

4) Jordfeilbryter i kapsling ved ladestasjon / ladepunkt

I mange tilfeller er det ikke plass til både automatsikringer og jordfeilbryter i det eksisterende sikringsskapet. En løsning kan være å trekke strømkursen ut i en ny kapsling i eksempelvis garasjen hvor en monterer jordfeilbryteren/sikringer, og deretter koble til ladestasjonen / ladepunktet. Kabel ut til kapsling må være TFXP eller PFXP hvis det ikke er jordfeilvern på kursen før kapsling.

Ladeguiden - Installasjon av ladepunkt / ladestasjon med kapsling av jordfeilbryter type B

 

Kabeltyper: TFXP, PFXP og PFSP

TFXP

TFXP installasjonskabel er flertrådet som er dobbelisolert med separat jordleder . Laget for lavspenningsanlegg (230V / 400V) og egner seg for fast installasjon på kabelbroer, på vegg, kanaler, i rør eller isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Utendørs kan kabelen monteres direkte på vegg og direkte i jord. Kabelen er UV- bestandig, olje- og kjemikaliebestandig og beskyttet mot vanninntrengning. Produktet er en videreutvikling og forbedring av PFXP.

TFXP-kabelen er tynnere i diameter og dermed smidigere å jobbe med sammenlignet med PFXP og PFSP slik at kabelen er lettere å trekke gjennom eksisterende rør. Kabelen tåler høyere varme og kan belastes mer sammenlignet med PFXP og PFSP. Leveres enten i sort eller hvit kappe som gir mulighet for tilpasning til kledninger/vegg.

 

PFXP

PFXP-kabel er en dobbeltisolert installasjonskabel med separat jordleder for kobling fra sikringsskap til ladestasjon. Kabelen leveres med en- eller flertrådet glødet kobberleder som er rund eller sektorformet, enten 3-leder (1-fase), 4-leder (3-fase 230V) og 5-leder (3-fase 400V) for bruk både innendørs- og utendørs. Eksempler på bruksområder er i åpne anlegg, kabelbroer, i kanaler og rør – i eller under murpuss, utendørs på vegger eller i isolerte vegger, og som jordkabel nedgravd med beskyttelse. Ved utendørs bruk på vegg må det påses at den ikke utsettes for støt og slag.

Ladeguiden - PFXP kabel

PFXP-kabel må legges i rør ved nedgraving og egner seg godt i alle lavspenningsanlegg, dvs. 230V, 400V og 690V. Kabelen kan fint brukes som inntakskabel da den er dobbeltisolert, men PFXP-kabelen er noe mekanisk svak og det er derfor nødvendig å bruke ekstra beskyttelse i form av plater eller dekkbord ved inntakskabel nedlagt i jord. Kabelen har en ytre kappe av UV-resistent PVC for bruk utendørs, men lederisolasjonen må beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå ved bruk i for eksempel lysskilt og belysningsarmatur.

PFSP

PFSP-kabel er en skjermet installasjons- og jordkabel som leveres med en- eller flertrådet glødet kobberleder som er rund eller sektorformet, entrådet (EN) eller flertrådet (FR). Ved et tverrsnitt på 1,5–6 mm2 består den konsentriske lederen (skjermen) av et aluminiumbånd hvor jordleder er lagt direkte under båndet og i kontakt med dette i hele kabelens lengde. Den konsentriske lederen består av runde kobbertråder med en motspiral av kobbertråd ved et tverrsnitt over 6 mm2. PFSP kan brukes både innendørs og utendørs, og kan legges i alle slags rom og installasjoner i tillegg til i metallstrukturer. Utendørs kan PFSP benyttes som jordkabel hvor den kan legges direkte i jorden uten bruk av trekkrør. Ønsker man ekstra beskyttelse mot mekanisk slitasje kan kabelen legges i rør.

Ladeguiden - PFSP kabel

PFSP-jordkabel har kobberskjerm som er dimensjonert slik at den imøtekommer kriteriene til jordledere (PE) eller til kombinert jord- og nøytralledere (PEN). PFSP-kabel kan fint brukes i alle lavspent systemer, dvs. 230V, 400V og 690V, men kabelen kan ikke brukes som inntakskabel. PFSP har blyfri PVC-isolasjon og en yterkappe av blyfri PVC.

Kabeltverrsnitt

Kabeltverrsnitt på strømkurser i tabellen er gitt under forutsetningene med at kabelen skal maksimalt belastes med 80% av maksimal kapasitet over tid. Likeledes, ved lengre kabelstrekk må det tas høyde for spenningsfall, kortslutningsstrømmer og det bør benyttes større kabeltverrsnitt. Tabellen er kun veiledende (tommelfingerregel) og din lokale elektriker vil kunne hjelpe deg med å velge korrekt tverrsnitt ut i fra forutsetningene du har. Tabellen nedenfor viser strømføringsevnen med installasjonsmetode A2 (isolert i vegg):

Ledertverrsnitt på kabel mm² PFSP / PFXP strømføringsevne A2 (A) TFXP strømføringsevne A2 (A)
2,5mm² 18,5A 25A
4mm² 25A 33A
6mm² 32A 42A
10mm² 43A 57A
16mm² 57A 76A
25mm² 75A 99A

 

Installasjon / montering av ladestasjon

Bestill gjerne vår standard installasjon med ladeboksen din så fikser vi resten. Elektriker kontakte deg og avtale tid for montering. Ved å benytte løsningen vil du få elektrikere som kan faget sitt og som utfører det i henhold til dagens normer og krav. 

Hvis du trenger råd og tips på hvilken ladestasjon du skal velge, hvilken installasjon du bør/kan gå for er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.


Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Ny eierseksjonslov trådte i kraft i 1. januar 2018 og §25 første ledd følger: «En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn». Dette betyr at sameier og borettslag ikke kan nekte andelshavere å opprette ladepunkt for elbil i for eksempel felles garasje. Dog bør det minimum installeres Mode3 utstyr med type 2 kontakt (universalt ladepunkt), hvor det i installasjonen er minimum 16A ledig kapasitet. Det bør etableres eller legges til rette for balansering av belastning ved hjelp av smart styring.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet for å få siste oppdateringer, konkurranser og supertilbud.