LADING AV FIRMABIL HJEMME HOS ANSATTE

Gi de ansatte med ladbare elektriske kjøretøy muligheten til å starte arbeidsdagen med en fulladet bil. Vi installerer en ladestasjon som gir bedriften eller den ansatte full oversikt på strømforbruket og dermed kan den ansatte få refusjon for strømkostnadene.

Den ansatte kan også lade bilen for privat bruk, gjester eller andre elbiler på samme ladestasjon. Dette loggføres enkelt via to ulike ladebrikker, henholdsvis én for jobb og en privat.

Vi tar av oss av hele prosessen fra befaring, installasjon og montering, samt støtte og oppfølging hvis noe mot formodning skulle skje.

Portalen

Nettportalen til gir kontroll for den ansatte og bedriften på brikker, strømforbruk, rapporter,  status på ladestasjonen(e), adgangskontroll og betalingsløsninger. Det skal være stabilt, enkelt og intuitivt.

Stabilitet og support

Stabilt og driftssikker lader med høy oppetid er svært kritisk når den ansatte er avhengig av å lade bilen sin. Likeledes får du oppfølging og støtte hvis noe mot formodning skulle skje.

Adangskontroll

Den ansatte kan enkelt låse ladestasjonen for å forhindre misbruk. Ved flere ladbare kjøretøy kan man enkelt skille ladingen mellom privat og jobb med nøkkelbrikker.

Kan arbeidsgiver dekke strømutgiftene ved lading av firmabilen hjemme hos den ansatte?

(1) Kan arbeidsgiver dekke strømutgiftene til den ansatte når det elektriske kjøretøyet (firmabilen) lades hjemme?

Ja, strømutgiftene kan dekkes uten at det medfører noen form for ekstra beskatning privat. Imidlertid må arbeidstakeren dokumentere strømutgiftene knyttet til lading av firmabilen, f.eks. via egen strømmåler.

(2) Kan arbeidsgiver skattefritt dekke kostnaden for en ladestasjon hjemme hos den ansatte?

Nei, kostandene vil regnes som skattepliktig lønn og alt det medfører. Dette gjelder uavhengig om den ansatte har en firmabil eller ikke. Årsaken er at tiltaket øker boligens verdi.

(3) Beløper det ekstra skatt hvis den ansatte lader kjøretøyet på arbeidsplassen?

Nei. Den ansatte kan lade kjøretøyet på arbeidsplassen uten at det medfører noe ekstra skatt. Dette inkluderer ladepunkt som er leid eller stilt til disposisjon til de ansatte.

(4) Kan arbeidsgiver skattefritt dekke kostnadene ved lading på offentlige ladepunkter og hurtigladere?

Ja, så lenge det er firmabilen som lades og kostnadene kan dokumenteres kan arbeidsgiver skattefritt dekke/refundere den ansatte for utgiftene.

(5) Kan vi som arbeidsgiver få fradrag for kostandene til innkjøp, montering og drift av ladepunktene på arbeidsplassen?

Ja, disse kostnadene er fradragsberettigede og strømkostnadene kan fradras fortløpende. Utgifter knyttet til innkjøp og montering av ladestasjon(er) kan avskrives med opptil 20 prosent hvert år (saldogruppe d). Kabelfremføring mm.i bygning fra sikringsskap til ladestasjon kan avskrives med opptil 4 prosent hvert år (saldogruppe h). Det samme gjelder for nedgravde kabler utendørs og frem til frittstående ladestasjoner, samt fundament og søyle til ladestasjon(ene).

Kilde: sticos.no


Ta kontakt med oss for en leveringsavtale til deres ansatte.

Fyll ut skjemaet nedenfor eller send oss en e-post.