Meny
Handlekurv 0

Ladeguiden: Uttrykk og begreper

En elbil og plug-in hybrider medfører endel nye begreper og tekniske uttrykk som kan være vanskelige å forstå. Derfor vil vi i denne seksjonen forklare ord og uttrykk som kan gjøre det enklere i hverdagen. Blant annet er det mange som blander ordene stikkontakt og plugg/støpsel.

Stikkontakt

Kontakt = F.eks stikkontakt (husholdningskontakten) som er på veggen eller en ladekontakt som  sitter på bilen eller f.eks. på en ladestasjon (type 2 kontakt)

Schukostøpsel

Støpsel/plugg = betegnelsen på den elektriske pluggen eller støpselet (f.eks. type 2 støpsel) som settes inn i en stikkontakt/kontakt.

  

Ladbar bil


Hva er en elbillader?

Helt enkelt forklart så er elbil-lading å fylle opp et batteri med elektrisk energi slik at den lagres der til bilen skal kjøre. Denne energien hentes fra en strømkilde, normalt fra strømnettet. En utfordring er at elektrisk energi har mange forskjellige former. Det er forskjellig spenning og strøm, og det kan være vekselstrøm eller likestrøm. Så for å lade lade batteriet på elbilen må den elektriske energien omformes til riktig type, og dette skjer i laderen. Vekselstrøm er strøm som endrer retning hele tiden (endrer polaritet), og det er denne typen strøm som vi har i strømnettet. Vekselstrøm er ofte kalt alternating current (AC). Ved likestrøm flyter strømmen i samme retning hele tiden, og vi har en positiv leder og en negativ leder. Et batteri lades opp via likestrøm og den positive lederen kobles til den positive polen på batteriet, og den negative til den negative. Likestrøm er ofte kalt direct current (DC)

Ettersom det er forskjellige strømtyper på strømnettet og batteriet, skaper dette noen utfordringer. Den første utfordringen er å omdanne den elektriske energien fra vekselstrøm til likestrøm, og dette kalles å likerette strømmen (gjøre strømretningen konstant). I tillegg til å likerettes må strømmen og spenningen være riktig slik at den passer til batteriet. Dette gjøres i laderen som er bygget inn i selve bilen (ombordlader) og effektiviteten av denne avgjør hvor raskt bilen kan lade med vekselstrøm. Størrelsen på laderen som er innebygd i bilen varierer. De minste er på 3,3kW og den største er på 43kW. Dagens ombordladere er vanligvis er mellom 3,3kW til 22kW.

Hva er forskjellen mellom vanlig lading og hurtiglading?

Mange referer til ladekabelen som «laderen», men laderen sitter faktisk i bilen og det er ladekabelen som forsyner denne med strøm. Bildet oppsummerer hovedforskjellene mellom vanlig lading og hurtiglading.

On Board Charger

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)

EVSE er en sammenfattende betegnelse for alt av produkter/utstyr som sørger for sikkerhetsmessig lading av plug-in hybrider og elbiler. Dette inkluderer ladekabler, ladestasjoner/-stolper og lignende utstyr. Utstyret består av en kombinasjon av programvare og maskinvare i ladeløsningen, og øker sikkerheten ved at den oppretter en to-veis kommunikasjon mellom utstyret og det elektriske kjøretøyet. Denne to-veis kommunikasjonen sørger for at den strømmen som føres til kjøretøyet er både under grenseverdien for utstyret, samt under grensene for hva bilen kan motta. For eksempel er en av sikkerhetsfunksjonene kalt «lock-out». Denne funksjonen gjør at utstyret ikke vil levere strøm gjennom kabelen før kontakten er fysisk tilkoblet i bilen.

Portable/bærbare EVSE-kabler

En elbil blir som oftest levert med en ladekabel der EVSE er blitt bygd inn i en boks, ofte referert som «kladden/klumpen» på kabelen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker og de ulike sikkerhetsnivåene, eller også kalt lademodus/charging mode. Mer om lademodus kan du lese her.

SIEMENS CC100A Ladekabel

Energi (kWh)

Batterikapasiteten i bilen måles i kWh, som står for kilowatttimer (kWt brukes ofte på norsk). Et batteri på 30 kWh kan levere 30 kW i én time, eller 15 kW i to timer. Dette er altså hvor mye energi som lagres i batteriet (nesten det samme som antall liter bensin i en bensintank). Derfor brukes også kWh til å angi hvor mye energi man har fått fra en hurtigladestasjon, for eksempel at man fikk 17,3 kWh ved en oppladning. Strømregningen hjemme spesifiseres også i kWh, og prisen er gjerne litt under én krone for hver kWh. De fleste moderne elbiler i Norge har batterikapasitet på mellom 20 og 30 kWh, mens Tesla-modeller har bruttokapasitet på opptil 90 kWh.

  Strøm (ampere)

  Måleenheten for elektrisk strøm er ampere, som ofte blir forkortet (A). Elektrisk strøm - eller bare strøm - er det elektronene som strømmer igjennom lederen vi tenker på. En analogi kan være strøm i et vannrør, der vanndråpene strømmer gjennom. Jo flere vanndråper som strømmer igjennom, jo sterkere/mer strøm. Tilsvarende, desto flere elektroner som strømmer, desto mer strøm går det i ledningen.

  Spenning (volt)

  Måleenheten for elektrisk spenning er volt og blir ofte forkortet (V). Elektrisk spenning sier noe om kraften som elektronene blir skjøvet med. Også her kan vi sammenligne med vann i et rørsystem. Hvis vanntrykket er lavt, er det lite kraft i vannstrålen. I motsetning vil en høytrykksspyler sprute ut vannet med stor kraft, og derfor kan spenningen i en strømkrets minne om trykket i en vannslange.

  Effekt (Watt)

  Måleenheten for effekt er watt og blir forkortet med (W). Watt måles i overført strøm per tidsenhet og elektrisk effekt er hvor raskt vi bruker elektrisk energi. Effekten er summen av strøm og spenning og kan sammenlignes med mengde strøm multiplisert med spenningen. Ved å forsette på analogien med hageslangen, kan vi si at watt er hvor mye vann som kommer ut av slangen per tidsenhet. Hvis noe bruker mye energi, kan det være enklere å bruke terminologer som kilowatt (kW) istedenfor Watt. Kilowatt betyr tusen Watt: 1kW = 1000W. Kilowatt uttrykker da effekten som er en funksjon av å gange spenning (V) med strømstyrke (A) med antall faser (ved trefase multipliseres det med kvadratroten av 3).

  En-fas og tre-fas

  Alle husholdningskontakter i huset ditt er 1-fas, det vil si at de har to ledere (pluss jord). Hvis man har 3-fas-anlegg bruker en to ledere for å få 1-fas. 3-fas har tre eller fire strømledere pluss jord, og kan overføre mer effekt. Normalt brukes industrikontakter for dette, men type 2-kontaktene som er utviklet for lading av elbil støtter 3-fas lading.

  IT- og TN-strømnett 

  Dette er forskjellige typer trefas-systemer. 

  IT (Isolated Terra) finnes i cirka 75 prosent av i Norge, og består av tre ledere (3-faser) pluss jord. Det er 230V mellom hver av de tre lederne. Det er ingen såkalt null-leder. For å konvertere fra IT til TN kan man bruke en 3-fas transformator.

  TN (Terra neutra) brukes i nesten hele Europa, og rundt 25 prosent av norske strømabonnenter har dette. TN består av fire ledere (tre faser og en null-leder) pluss jord. Dette gjør at en kan hente ut 230V mellom hver av lederne og null-lederen, men man får 400V mellom hver av de tre fasene.

  Har jeg IT- eller TN-strømnett? 

  Hvis det ikke står et klistremerke med f.eks "IT" eller "TN" (230/400V) på sikringsskapet, kan du sjekke hovedsikringen.

  IT eller TN nett

    Batteri og ladetid

    Batterier blir oppgitt med kWh (kilowatttime) og dette referer til bilens totale batterikapasitet. Ved å ta bilens tilgjengelig batterikapasitet (kWh) og dele på oppgitt ladeeffekt (kW) så finner du den teoretiske tiden det tar å lade opp bilen (0-100%).

    Hvis en lader er tilkoblet en vanlig stikkontakt som gir en spenning på 230V og yter maks 10A, vil denne laderen gi en effekt på 2300W (2,3kW) (V * A = W). Dette betyr at laderen gir 2,3kW per time. Eksempelvis har en Nissan LEAF (2013-modell) en batterikapasitet på 24kW/t og vil dermed fullades på 10-11 timer (24kW/t / 2,3kW = 10,4 timer). Dette er den teoretiske utregningen og det er flere faktorer som har innvirkning på ladehastigheten, blant annet temperatur.

    Vanskelig å finne riktig utstyr til din bil?

    Ladekablene til elbiler og plug-in hybrider leveres hovedsakelig med mode 2 og mode 3 lading og har enten type 1 eller type 2 kontakt på bilen. Er du usikker på hvilken ladekabel eller hvilket produkt som passer til din bil kan du bruke vår ladeguide, chatte med oss på høyre side, eller ta kontakt med oss på kundeservice@elbilgrossisten.no så hjelper vi deg å finne det riktige produktet.