Ladeguiden: NEK 400 - Krav og normer ved lading av elbil og plug-in hybrid

NEK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Norsk elektroteknisk komité (NEK) er ofte forkortet NEK 400 og omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde. NEK 400 kommer ut hvert fjerde år og første gang var i 1998 og utgir reviderte utgaver hvert fjerde år. Nyeste utgave er i 2022.

Endringer i NEK 400:2022

Ny NEK 400:2022 fjerner nå muligheten for å lade av elektriske kjøretøy via vanlig stikkontakt som en permanent løsning. Tidligere har det vært krav om egen kurs på maksimalt 10A og jordfeilbryter type B i en vanlig stikkontakt (schukokontakt). Muligheten for å lade via en industrikontakt (CEE) er også fjernet som en permanent løsning i NEK 400:2022.Endringene i NEK 400:2022 vil kun gjelde for nye installasjoner og har ikke en tilbakevirkende kraft. Dersom du gjør endringer på et eksisterende ladepunkt må det monteres en ladestasjon. Det betyr likevel at du fortsatt kan nødlade lovlig via schuko / CEE så fremt det ikke er din permanent løsning over tid.

Justeringer i NEK 400:2018

Siden NEK 400:2014 har det blitt gjort justeringer og endringer i de internasjonale normene (IEC). Forrige NEK 400 fastslo eksempelvis at alle ladepunkter skal ha egen tilførselskurs som et av flere krav for å gjøre elbillading sikrere. Imidlertid har dette kravet skapt en del utfordringer for de som skal etablere et enkelt ladepunkt i en frittliggende garasje. Vi har derfor oppsummert de viktigste endringene relatert til lading av elbil.

Hovedpunkter og endringer for NEK 400: 2018

• Allment tilgjengelige ladeuttak (offentlige) skal være Type 2 kontakt/uttak
• Industrikontakt og husholdningskontakt er fjernet som løsning for allment tilgjengelig ladepunkter
• Det er nå krav om at tilkoblingspunktet skal være beskyttet av et overspenningsvern. Dette kan være overspenningsvernet som står foran hele installasjonen.
• Kravet til dedikert kurs er videreført, men hvis det skal monteres et nytt ladepunkt i en eksisterende frittliggende garasje kan dette monteres på eksisterende kurs, med noen forbehold* (NEK 400:722.305.301 - Oppdeling av installasjoner)
• Lading på vanlig stikkontakt (Schuko) er lovlig ved privat bruk, men skal være beskyttet med et overstrømsvern på 10A og jordfeilbryter Type B, samt dedikert kurs
• Individuelt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA; jordfeilbryter Type B eller en kombinasjon med Type A/F og utstyr for detektering av DC feilstrømmer (RDC-DD 6mA)
• Skjøteledning skal ikke benyttes
• Overganger av diverse arter kan ikke benyttes, med unntak hvis det samsvarer med anbefalingene til produsenten av utstyret og det elektriske kjøretøyet

* 722.305.301: Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy for bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport eller utebod eller lignende, kan dette tilkoblingspunktet, under den forutsetning at ulempen med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier, monteres på en eksisterende forbrukerkurs. Merk at strømkursen skal ikke forsyne andre tilkoblingspunkter og skal kun forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres.

Det vil si at man kan koble ladepunktet på samme kurs som lys og stikkontakter som er montert i umiddelbar nærhet i garasjen. Dette medfører svært mye enklere installasjon av ladepunkt for mange.

Det er essensielt at løsningen har riktig jordfeilbeskyttelse hvor det er et jordfeilvern Type A i sikringsskap og et Type B. Dette løses på to måter:

1. Monter jordfeilvern Type B i fordelingen (sikringsskapet/kapslingen) som beskytter hele kursen
2. Kursen beskyttes av et jordfeilvern Type A og ladestasjonen har innebygget DC overvåking (RDC-DD/DC-RCM 6mA) i samsvar med NEK IEC 62955. 

Les gjerne mer i vår ladeguide eller ta kontakt med oss for bistand.