Tilskudd / støtte for ladeanlegg i Oslo

Visste du at borettslag og sameier i Oslo kan motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.
Tilskuddet / støtte er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader (infrastrukturkostnader), og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt.

Søknadsfristen er løpende.

Kriterier for å søke

• Borettslag, sameier og garasjelag kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Oslo og et org nummer.
• Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
• Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
• Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

    Søk om tilskuddet her.

    Din kommentar

    Husk at kommentarer blir moderert før de blir publisert.