Refund policy

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Lille Hvite Interiør AS melding om dette (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake (jf. Ang Angreretten § 25). Merk at Angrerett gjelder ikke for kjøp under 300 NOK inkl. frakt- og tillegskostnader (jf. angrerettloven §2)

Ta kontakt med oss og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til oss i samme mengde og stand som du mottok den (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Elbilgrossisten trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. 

Alle produkter skal leveres tilbake til Elbilgrossisten AS innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss, samtidig har du risikoen for transporten av varen tilbake til oss. Produktet sendes tilbake i originalemballasjen, sammen med utfylt Angrerettskjema. Returen skal gjøres til Elbilgrossisten i samsvar med gjeldende vilkår.

Angreretten betinger at kunde bærer returkostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no eller PostNord.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn dette er det en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24). For å lage en returetikett/fraktetikett gjør du følgende:

  1. Gå på retur.elbilgrossisten.no
  2. Bruk returkode: Elbilgrossisten (case sensitive)
  3. Fyll inn ditt telefonnummer - Alternativt fyller du ut din kontaktinformasjonen manuelt
  4. MERK forsendelsen med ditt ordrenummer - Dette gjøres i feltet "AVSENDERS REFERANSE (IKKE PÅKREVET)". Ditt ordrenummer står i overskriften i e-posten fra oss.
  5. Velg kollistørrelsen som passer din pakke.
  6. Print ut fraktetiketten og levér inn pakken til nærmeste PostNord utleveringssted

Hvis det sendes med en annen speditør så er vår returadresse:

Elbilgrossisten AS
Postboks 6679 Rodeløkka
0502, Oslo

Elbilgrossisten er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

Vi gjør også oppmerksom på at monterte, bestillingsvarer og skreddersydde produkter ikke byttes, da disse vil være personlig tilpasset kunden (jf. Angrerettloven §22 pkt.e) Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Bestillingsvarer kan returneres etter avtale mot et gebyr på 20% av kjøpsummen.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Elbilgrossisten har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Elbilgrossisten har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Elbilgrossisten.

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.

Angreretten gir selger rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon (jf. Angreretten § 25).

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Last ned angreskjema